ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 
 • 2017-σήμερα

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας επί θητεία στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Γλώσσα, κοινωνία και νόηση» (σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κατή), «Κοινωνιογλωσσολογία», «Γλώσσα και εκπαίδευση», «Θέματα γλωσσικής πολιτικής» και «Κειμενογλωσσολογία». Από το 2018 διδασκαλία του μαθήματος «Κείμενα και ταυτότητες» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα».

 • 2016

Διδασκαλία στο 16th International Summer School and Symposium on Humor and Laughter: Theory, Research and Applications. Faculty of Letters, Transilvania University of Braşov, Romania. Διαλέξεις με θέμα “The General Theory of Verbal Humor and humor perception” και “Political jokes: Content, genres and commentary”.

 • 2013-2017

Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία και Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια (από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο 2017) Κοινωνιογλωσσολογίας και Ανάλυσης Λόγου στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (στην Αλεξανδρούπολη), με διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Εισαγωγή στη γλωσσολογία: Ανάλυση της ελληνικής γλώσσας», «Ανάλυση λόγου», «Κοινωνιογλωσσολογία» και «Διδακτική της ελληνικής γλώσσας».

Από το 2014 διδασκαλία του μαθήματος «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα» (σε συνεργασία με τη Ζωή Γαβριηλίδου) στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα».

Από το 2016 διδασκαλία στο «Σεμινάριο επιστημονικής έρευνας – Σχεδιασμός διπλωματικής εργασίας» (σε συνεργασία με την Αλεξάνδρα Καρούσου, τον Αντώνη Σαπουντζή, τον Κωνσταντίνο Πετρογιάννη, τον Αλέξανδρο Θεοδωρίδη και τη Βασιλεία Χατζηνικήτα) στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία».

 • 2012-2013

Επίκουρη καθηγήτρια (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (στην Αλεξανδρούπολη), για τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Ιστορία και δομή της ελληνικής γλώσσας» και «Διδακτική της ελληνικής γλώσσας».

 • 2011-2012

Διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνιογλωσσολογία» στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 2010-2012

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Ιστορία και δομή της ελληνικής γλώσσας» και «Διδακτική της ελληνικής γλώσσας».

 • 2009-2010

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Γραμματισμός», «Γλωσσικός προγραμματισμός», «Κειμενογλωσσολογία», «Μειονοτικές γλώσσες της Μεσογείου» (σε συνεργασία με την Καλομοίρα Νικολού) και «Ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία».

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Κειμενογλωσσολογία».

 • 2008-2009

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Πραγματολογία», «Μέθοδοι έρευνας στη γλωσσολογία», «Κοινωνιογλωσσολογία» και «Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης» (σε συνεργασία με τη Μαίρη Μπαλτατζάνη).

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Κοινωνιογλωσσολογία».

 • 2007-2008

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Πραγματολογία» και «Κοινωνιογλωσσολογία».

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Διαπολιτισμική επικοινωνία» (σε συνεργασία με τη Μαίρη Σηφιανού) και «Εισαγωγή στη λεξικογραφία» (σε συνεργασία με την Κική Νικηφορίδου).

Διδασκαλία του μαθήματος «Μετάφραση και λεξικογραφία: Δίγλωσσα ειδικά λεξικά» (σε συνεργασία με την Ελένη Αντωνοπούλου), στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία λεξικογραφίας και εφαρμογές» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 2006-2007

Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στη δίγλωσση λεξικογραφία» (σε συνεργασία με την Ελένη Αντωνοπούλου), στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία λεξικογραφίας και εφαρμογές» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 2005-2006

Διδασκαλία του μαθήματος «Μετάφραση και λεξικογραφία: Δίγλωσσα ειδικά λεξικά» (σε συνεργασία με την Ελένη Αντωνοπούλου), στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία λεξικογραφίας και εφαρμογές» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.