ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 9/2017-9/2018

Μέλος της ερευνητικής ομάδας για τη δημιουργία μιας Ανοιχτής Πρόσβασης Επισημειωμένης Βάσης Δεδομένων για Χιουμοριστικό Λόγο, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (προχωρημένο επίπεδο) και για την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπονείται από το Πανεπιστήμιο του Kent του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιστημονική υπεύθυνη: Ελένη Καπογιάννη.

 • 4-6/2018

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Forming Lifelong Faith in a Loving God” με στόχο τη συγκριτική μελέτη του πώς οι εκκλησίες στις ΗΠΑ και οι ελληνικές Ορθόδοξες εκκλησίες αντιμετωπίζουν και στηρίζουν τα μέλη των ομάδων ΛΟΑΤΚ+. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Lilly Endowment National Clergy Renewal Program. Συλλογή υλικού από τα ΜΜΕ για το πώς η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμετωπίζει τα μέλη των ομάδων ΛΟΑΤΚ+, και μετάφραση μιας συλλογής προσωπικών ιστοριών από ανθρώπους ΛΟΑΤΚ+ στις ΗΠΑ προς διανομή στους/στις έλληνες/ίδες πληροφορητές/τριες. Συντονίστρια: Nancy Hanson (Messiah Lutheran Church, ΗΠΑ).

 • 12/2016-6/2018

Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστήμιου Πατρών, μιας από τις 4 ομάδες του ερευνητικού προγράμματος “McGill: Immigration and Language in Canada: Greeks and Greek-Canadians”. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται το McGill University, το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών, το York University και το Simon Fraser University. Ερευνητικό έργο στο ΠΕ 8 «Ανάλυση των ιστορικών πληροφοριών και των γλωσσικών δεδομένων». Επιστημονική υπεύθυνη (από το Πανεπιστήμιο Πατρών): Αγγελική Ράλλη.

 • 3/2013-9/2015

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια (3-12/2013) και συνεργάτιδα (12/2013-9/2015) στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου Πατρών, μιας από τις 3 ομάδες του ερευνητικού προγράμματος «ΘΑΛΗΣ: Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την ανάπτυξη κριτικής γλωσσικής επίγνωσης» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συντονίστρια προγράμματος: Αναστασία Στάμου. Συντονιστής ομάδας Πανεπιστήμιου Πατρών: Αργύρης Αρχάκης.

 • 11/2011-8/2013

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Διαμόρφωση μεθοδολογίας ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού εκπαιδευτικού υλικού για τα γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και προσαρμογή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, και συγκεκριμένα στο παραδοτέο Π4.3.6. «Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: Γλωσσάρι όρων της γλωσσολογίας που χρησιμοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια», με αντικείμενο τη συγγραφή λημμάτων γλωσσολογικών όρων από τον χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας και της ανάλυσης λόγου.

 • 2-3/2013

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προφορικού λόγου για τη διερεύνηση των επαγγελματικών συνδιαλλαγών στα ελληνικά, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος: Σπυρονικόλας Χοϊδάς. Συντονίστρια υποέργου: Μαίρη Σηφιανού.

 • 2-4/2012

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προφορικού και γραπτού λόγου για τη διερεύνηση των όρων προσφώνησης στα ελληνικά, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος: Σπυρονικόλας Χοϊδάς. Συντονίστρια υποέργου: Μαίρη Σηφιανού.

 • 4-11/2011

Συλλογή δεδομένων και βιβλιογραφική έρευνα για την Υποδράση 5.1 «Ανίχνευση των αναγκών για την ενίσχυση της γλώσσας καταγωγής των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. Επιστημονική υπεύθυνη υποδράσης: Αγγελική Κοιλιάρη.

 • 9-10/2008

Συμμετοχή στη συλλογή δεδομένων για την «Πολυεθνική έρευνα για τη γελωτοφοβία». Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Willibald Ruch &René Proyer, Psychologisches Institut, Universität Zürich.

 • 10/2007-5/2008

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα για την κατασκευή συγκρίσιμων ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων από τα αγγλικά και τα ελληνικά για λεξικογραφική και μεταφραστική χρήση. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία λεξικογραφίας και εφαρμογές» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική υπεύθυνη: Ελένη Αντωνοπούλου.

 • 2/2007-1/2008

Πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας: «Γλωσσολογική ανάλυση του κοινοβουλευτικού λόγου». Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μαίρη Σηφιανού.

 • 6-7/2006

Συμμετοχή στη συγγραφή του λεξικού: Ιορδανίδου Άννα, Μάντζαρη Έλενα & Πανταζάρα Μαβίνα (επιμ.) 2007. Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007.

 • 2005-2006

Επισκέπτρια ερευνήτρια στον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα: «Διερεύνηση του χιούμορ σε ποικίλα κειμενικά είδη».

 • 5/2005-3/2006

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» (Κοινωνία της Πληροφορίας) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, και συγκεκριμένα στο παραδοτέο Π5α3 «Οι νεοελληνικές διάλεκτοι», με αντικείμενο τη συγγραφή περιγραφικών κειμένων για τις νεοελληνικές διαλέκτους.

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 • 6/2018

Διοργάνωση πάνελ, σε συνεργασία με τον Jan Chovanec, με θέμα “Humor and intertextuality: Looking for humor in between texts and targets” στο 30th Conference of the International Society of Humor Studies, Ταλίν, Εσθονία.

 • 10/2017

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 3rd International Conference on Communication Styles, Krosno, Πολωνία.

 • 9/2017

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 4th ESTIDIA (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue) Conference, Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication, Σόφια, Βουλγαρία.

 • 7/2017

Διοργάνωση πάνελ, σε συνεργασία με τον Jan Chovanec, με θέμα “Laughing at the ‘other’: Critical pragmatic insights into the humorous construction of opposing groups”στο 15th International Pragmatics Association (IPrA) Conference, Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία.

 • 8-9/2016

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Νάπολι, Ιταλία.

 • 10/2015

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής, Αλεξανδρούπολη.

 • 10/2015

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 2nd International Conference on Communication Styles, Krosno, Πολωνία.

 • 10-11/2014

Μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής του Επιστημονικού Συμποσίου «Η Ελληνική Γλώσσα σε Πολύγλωσσα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: Διδακτικές και Κοινωνιογλωσσολογικές Προσεγγίσεις», Αλεξανδρούπολη.

 • 9/2014

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ELF7 – The 7th International Conference of English as a Lingua Franca: Pedagogical and Interdisciplinary Perspectives, Αθήνα.

 • 10/2013

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του International Conference on Communication Styles, Krosno, Πολωνία.

 • 9/2013

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ρόδος.

 • 11/2012

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 2nd International Conference on Humor in Conventional and Unconventional Politics (ICHCUP), Galaţi, Ρουμανία.

 • 6/2012

Διοργάνωση πάνελ, σε συνεργασία με τη Diana Elena Popa, με θέμα “Humor in politics: Powerful or powerless?”στο 24th Conference of the International Society of Humor Studies, Κρακοβία, Πολωνία.

 • 9/2011

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Κομοτηνή.

 • 11/2009

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 1st International Conference on Humor in Conventional and Unconventional Politics (ICHCUP), Galaţi, Ρουμανία.

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Είμαι μέλος των παρακάτω: