ΑΡΘΡΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 

ΑΡΘΡΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. [2018] Intertextuality and cultural literacy in contemporary political jokes. Στο Arie Sover (επιμ.), The Languages of Humor: Verbal, Visual, and Physical Humor. Bloomsbury Advances in Semiotics. London: Bloomsbury Academic, 86-104.
 2. [2018] Investigating the dynamics of humor: Towards a theory of interactional humor [σε συνεργασία με τον Jan Chovanec]. Στο Villy Tsakona & Jan Chovanec (επιμ.), The Dynamics of Interactional Humor: Creating and Negotiating Humor in Everyday Encounters. Topics in Humor Research 7. Amsterdam: John Benjamins, 1-26.
 3. [2018] Online joint fictionalization. Στο Villy Tsakona & Jan Chovanec (επιμ.), The Dynamics of Interactional Humor: Creating and Negotiating Humor in Everyday Encounters. Topics in Humor Research 7. Amsterdam: John Benjamins, 229-255.
 4. [2017] Ηλεκτρονικά σώματα μαθητικών κειμένων: Προτάσεις αξιοποίησής τους [σε συνεργασία με την Αγγελική Κοιλιάρη & τον Αργύρη Αρχάκη]. Στο Αναστασία Χριστοφίδου (επιμ.), Όψεις της σωματοκειμενικής γλωσσολογίας: Αρχές, εφαρμογές, προκλήσεις. Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών 14. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών, 247-269.
 5. [2017] Humor research and humor reception: Far away, so close. Στο Władysław Chłopicki & Dorota Brzozowska (επιμ.), Humorous Discourse. Humor Research 11. Berlin: De Gruyter Mouton, 179-201.
 6. [2017] Genres of humor. Στο Salvatore Attardo (επιμ.), The Routledge Handbook of Language and Humor. New York: Routledge, 489-503
 7. [2017] A short introduction to stories and/in education. Στο Jim Prentzas (επιμ.), Digital Stories and their Integration in Early Childhood and Primary Education: Teaching Scenarios and Practical Ideas. Education in a Competitive and Globalizing World. New York: Nova Publishers, 3-17.
 8. [2015] Style and humor in Greek mass culture texts [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη, τη Σοφία Λαμπροπούλου και τη Βάσια Τσάμη]. Στο Dorota Brzozowska & Wladyslaw Chlopicki (επιμ.), Culture’s Software: Communication Styles. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 16-38.
 9. [2015] Construction grammar and discoursal incongruity [σε συνεργασία με την Ελένη Αντωνοπούλου και την Κική Νικηφορίδου]. Στο Geert Brône, Kurt Feyaerts & Tony Veale (επιμ.), Cognitive Linguistics and Humor Research. Applications of Cognitive Linguistics 26. Berlin: De Gruyter Mouton, 13-47.
 10. [2014] Εισαγωγή [σε συνεργασία με τη Μαριάνθη Γεωργαλίδου και τη Μαρία Σηφιανού]. Στο Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Μαρία Σηφιανού & Βίλλυ Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Παραδόσεις 34. Αθήνα: Νήσος, 9-36.
 11. [2014] Ανάλυση χιουμοριστικού λόγου. Στο Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Μαρία Σηφιανού & Βίλλυ Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Παραδόσεις 34. Αθήνα: Νήσος, 295-324.
 12. [2014] Ανάλυση πολιτικού λόγου. Στο Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Μαρία Σηφιανού & Βίλλυ Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Παραδόσεις 34. Αθήνα: Νήσος, 521-551.
 13. [2014] First names as address terms among intimates: Some preliminary remarks. Στο Maria Christodoulidou (επιμ.), Analyzing Greek Talk-in-Interaction. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 37-66.
 14. [2014] Αγγλικά, αλβανικά ή ρώσικα; Η διδασκαλία των γλωσσών καταγωγής στο σχολείο. Στο Χριστίνα Χατζησωτηρίου & Κωνσταντίνος Ξενοφώντος (επιμ.), Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Προκλήσεις, παιδαγωγικές θεωρήσεις και εισηγήσεις. Καβάλα: Σαΐτα, 198-218.
 15. [2013] Γλωσσάρι. Στο Γιώργος Ξυδόπουλος, Έλενα Αναγνωστοπούλου, Διονύσης Γούτσος, Σωφρόνης Χατζησαββίδης & Βίλλυ Τσάκωνα, Γλώσσα, κοινωνία και εκπαίδευση. Εγχειρίδιο μελέτης. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 383-420.
 16. [2013] Okras and the metapragmatic stereotypes of humor: Towards an expansion of the GTVH. Στο Marta Dynel (επιμ.), Developments in Linguistic Humor Theory. Amsterdam: John Benjamins, 25-48.
 17. [2011] Θεωρία κειμενικών ειδών. Στο διδακτικό υλικό για τη θεματική ενότητα ΕΓΛ 50 «Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία» (επιμέλεια: Σταυρούλα Τσιπλάκου). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 5895 λέξεις.
 18. [2011] Η γραμματική του κειμένου [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Στο διδακτικό υλικό για τηςθεματική ενότητα ΕΓΛ 50 «Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία» (επιμέλεια: Σταυρούλα Τσιπλάκου). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 5539 λέξεις.
 19. [2011] Humor in politics and the politics of humor: An introduction [σε συνεργασία με την Diana Elena Popa]. Στο Villy Tsakona & Diana Elena Popa (επιμ.), Studies in Political Humor: In between Political Critique and Public Entertainment. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 46. Amsterdam: John Benjamins, 1-30.
 20. [2011] Informal talk in formal settings: Humorous narratives in Greek parliamentary debates [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Στο Villy Tsakona & Diana Elena Popa (επιμ.), Studies in Political Humor: In between Political Critique and Public Entertainment. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 46. Amsterdam: John Benjamins, 61-81.
 21. [2011] Postscript: A final (?) note on political humor [σε συνεργασία με την Diana Elena Popa]. Στο Villy Tsakona & Diana Elena Popa (επιμ.), Studies in Political Humor: In between Political Critique and Public Entertainment [co-edited with Diana Elena Popa]. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 46. Amsterdam: John Benjamins, 271-278.
 22. [2011] Humor, religion, and politics in Greek cartoons: Symbiosis or conflict? Στο Hans Geybels & Walter Van Herck (επιμ.), Humor and Religion. Challenges and Ambiguities. Continuum Religious Studies. London: Continuum, 248-267.
 23. [2008] Εισαγωγή. Στο Γλωσσάρι Σημασιολογίας και Πραγματολογίας. Διγλωσσοποίηση του A Glossary of Semantics and Pragmatics του Alan Cruse. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, vii-xxi.
 24. [2008] Η χιουμοριστική αναπαράσταση της πολιτικής πραγματικότητας: Το παράδειγμα της σύγχρονης πολιτικής γελοιογραφίας. Στο Περικλής Πολίτης (επιμ.), Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 381-411.
 25. [2008] Αναλύοντας την κοινοβουλευτική ειδησεογραφία στις ελληνικές εφημερίδες [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Στο Περικλής Πολίτης (επιμ.), Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 25-49.
 26. [2007] Towards a revised typology of humorous texts and humorous lines. Στο Diana Popa & Salvatore Attardo (επιμ.), New Approaches to the Linguistics of Humor. Galati: Academica, 35-43.
 27. [2007] Εισαγωγή. Στο Γλωσσάρι Κοινωνιογλωσσολογίας. Διγλωσσοποίηση του A Glossary of Sociolinguistics του Peter Trudgill. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, vii-xxiv.
 28. [2006] The importance of being Wilde: Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά και η διαγλωσσική μεταφορά των χιουμοριστικών αφορισμών του Oscar Wilde [σε συνεργασία με την Ελένη Αντωνοπούλου]. Στο Ιωάννης Κ. Προμπονάς & Πάνος Βαλαβάνης (επιμ.), ΕΥΕΡΓΕΣΙΗ. Τόμος χαριστήριος στον Παναγιώτη Ι. Κοντό [Παρουσία ΙΖ-ΙΗ, 2004-2005]. Τόμος Α΄. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-17.
 29. [2006] Διερευνώντας την οργάνωση του χιουμοριστικού κειμένου: Από το ευφυολόγημα στο χιουμοριστικό διήγημα. Στο Διονύσης Γούτσος, Σταματία Κουτσουλέλου, Αικατερίνη Μπακάκου-Ορφανού & Ελένη Παναρέτου (επιμ.), Ο κόσμος των κειμένων. Μελέτες αφιερωμένες στον Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 185-203.