ΣΠΟΥΔΕΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 
  • ΣΠΟΥΔΕΣ
  • 2004

Διδακτορικό Δίπλωμα από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Το χιούμορ στον γραπτό αφηγηματικό λόγο: Γλωσσολογική προσέγγιση».

  • 2000

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Τίτλος διπλωματικής εργασίας: «Το ανέκδοτο στην επικοινωνία: Πραγματολογική ανάλυση».

  • 1996

Πτυχίο από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατεύθυνση Γλωσσολογίας.

  • ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
  • 2007-2008

Υποτροφία μεταδιδακτορικής έρευνας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Θέμα έρευνας: «Γλωσσολογική ανάλυση του κοινοβουλευτικού λόγου».

  • 2002-2003

Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

  • 1994-1995

Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το Γ΄ έτος προπτυχιακών σπουδών.

  • 1993-1994

Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το Β΄ έτος προπτυχιακών σπουδών.

  • 1992-1996

Υποτροφία από το κληροδότημα Παπαδάκη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθ’ όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών.