ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. [2018] “I’m not racist but I expect linguistic assimilation”: The concealing power of humor in an anti-racist campaign [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη και τη Σοφία Λαμπροπούλου]. Discourse, Context and Media 23, 53-61.
 2. [2018] Intertextuality and/in political jokes. Lingua 203, 1-15.
 3. [2017] “This is not a political party, this is Facebook!”: Political jokes and political (mis)trust in crisis-ridden Greece. European Journal of Humor Research, Special Issue on “Playing with Aggression”, in Memoriam Christie Davies 5 (4), 136-157.
 4. [2016] Legitimizing and resistance identities in immigrant students’ school essays: Towards a culturally sustaining pedagogy [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Brno Studies in English 41 (1), 5-22.
 5. [2016] Teaching politeness strategies in the kindergarten: A critical literacy teaching proposal. Journal of Politeness Research: Language, Behavior, Culture 12 (1), 27-54.
 6. [2015] Μεταναστευτικές ταυτότητες και κριτικός γραμματισμός: Μια απόπειρα συσχετισμού τους [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Επιστήμες Αγωγής, Θεματικό τεύχος «Κοινωνιογλωσσολογικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην πολιτισμική ετερότητα στο σχολείο», 92-114.
 7. [2015] Scrutinizing humorous mass culture texts in class: A critical language teaching proposal [σε συνεργασία με την Άννα Φτερνιάτη, τον Αργύρη Αρχάκη & τη Βάσια Τσάμη]. Israeli Journal of Humor Research 4 (1), 28-52.
 8. [2015] “The doctor said I suffer from vitamin € deficiency”: Investigating the multiple social functions of Greek crisis jokes. Pragmatics 25 (2), 287-313.
 9. [2014] «Τ’ αβγά παίρνω μόνη μου;»: Κριτικός γραμματισμός, επαγγελματικές συνδιαλλαγές και ευγένεια. Γλωσσολογία/Glossologia 22, 19-39.
 10. [2014] Linguistic varieties in style: Humorous representations in Greek mass culture texts [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη, τη Σοφία Λαμπροπούλου & τη Βάσια Τσάμη]. Discourse, Context and Media 3 (1), 46-55.
 11. [2013] Media and literacy: Evidence from elementary school students’ literacy practices and the current teaching practices in Greece [σε συνεργασία με την Άννα Φτερνιάτη, τον Αργύρη Αρχάκη & τη Βάσια Τσάμη]. Menon: Journal of Educational Research 2b, 58-70.
 12. [2013] Editorial: Confronting power with laughter [σε συνεργασία με την Diana Elena Popa]. European Journal of Humor Research 1 (2), 1-9.
 13. [2013] Parliamentary punning: Is the Opposition more humorous than the ruling party? European Journal of Humor Research 1 (2), 101-111.
 14. [2013] Sociocultural diversity, identities, and critical education: Comparing conversational narratives at school [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Critical Literacy: Theories and Practices 7 (1), 48-62.
 15. [2012] The Greek patient and the plaster cast: From the Greek military junta of 21 April 1967 to the IMF and EU’s rescue mechanism. Metaphor and the Social World 2 (1), 61-85.
 16. [2012] Linguistic creativity and institutional design: The case of Greek parliamentary discourse. Byzantine and Modern Greek Studies 36 (1), 91-109.
 17. [2011] Irony beyond criticism: Evidence from Greek parliamentary discourse. Pragmatics and Society 2 (1), 57-86.
 18. [2010] The prosodic framing of humor in conversational narratives: Evidence from Greek data [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη, τη Μαρία Γιακουμέλου και τον Δημήτρη Παπαζαχαρίου]. Journal of Greek Linguistics 10 (2), 187-212.
 19. [2010] “The wolf wakes up inside them, grows werewolf hair and reveals all their bullying”: The representation of parliamentary discourse in Greek newspapers [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Journal of Pragmatics 42 (4), 912-923. Ειδικό τεύχος με θέμα “Pragmatic perspectives on parliamentary discourse”, υπό την επιμέλεια της Cornelia Ilie.
 20. [2009] Parliamentary discourse in newspaper articles: The integration of a critical approach to media discourse into a literacy-based language teaching programme [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Journal of Language and Politics 8 (3), 359-385.
 21. [2009] Linguistic creativity, secondary orality, and political discourse: The modern Greek myth of the “eloquent orator”. Journal of Modern Greek Studies 27 (1), 81-106.
 22. [2009] Language and image interaction in cartoons: Towards a multimodal theory of humor. Journal of Pragmatics 41 (6), 1171-1188.
 23. [2009] Humor and image politics in parliamentary discourse: A Greek case study. Text & Talk 29 (2), 219-237.
 24. [2007] Bilingualization in practice: Terminological issues in bilingualizing a specialized glossary. International Journal of Lexicography 20 (2), 119-145.
 25. [2006] Script oppositions and humorous targets: Promoting values and constructing identities via humor in Greek conversational data [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Stylistyka XV (Special issue on Style and Culture), 119-134.
 26. [2005] Analyzing conversational data in GTVH terms: A new approach to the issue of identity construction via humor [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Humor: International Journal of Humor Research 18 (1), 41-68.
 27. [2004-2005] Οι χιουμοριστικοί μηχανισμοί στα κόμικς: Ανάλυση της σειράς ιστοριών του Αστερίξ [σε συνεργασία με τη Ζωή Γαβριηλίδου]. Γλωσσολογία /Glossologia 16, 145-165.
 28. [2003] Combining two different realities: Evidence from Greek Bin Laden jokes. Antares 6 (Τεύχος αφιερωμένο στο χιούμορ), 49-52.
 29. [2003] Jab lines in narrative jokes. Humor: International Journal of Humor Research 16 (3), 315-329.