Μηνύματα ευπρόσδεκτα στο “προσθήκη σχολίου” ή στο villytsa-at-otenet-dot-gr.

Please send your messages at “Προσθήκη σχολίου” (below) or at villytsa-at-otenet-dot-gr.

Μπορείτε επίσης να με βρείτε στα:

You can also find me at:

Academia, ResearchGate, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΔΠΘ/Department of Education Sciences in Early Childhood,

DUTH, Ευρετήριο Ελλήνων Ερευνητών

Ευχαριστώ!

Thank you!

Ζούμε με το λόγο όπως τα ψάρια ζουν με το νερό.

We live in discourse as fish live in water.

(David Lodge, Deaf Sentence)

 
18/12/2009 Γενικά | Προσθήκη σχολίου